Kulturni i znanstveni centar

Djelatnost Centra obuhvača narčito:

  • promicanje imena i djela Milutina Milankovića
  • organiziranje kulturno-umjetni?kih manifestacija i izložbi
  • izdavanje tiskovina, audio-vizualnih i promotivnih materijala
  • njegovanje tradicijske baštine
  • poticanje i promicanje stvaralaštva u kulturi
  • organiziranje kulturnih i znanstvenih skupova, savjetovanja, radionica, kolonija, predavanja, seminara i tribina
  • edukacija i približavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija korisnicima stanovnicima op?ine Erdut
  • promicanje kulturnih vrijednosti i umjetni?kih dosega općine Erdut putem me?uop?inske i me?unarodne suradnje
  • promicanje održivog razvoja i kulture življenja kao kulture u najširem smislu
  • popularizacija znanosti

Preuzmite statut u .PDF formatu