Kronologija

ŽIVOT

 • 1879. rođen u Dalju, 16. (28.) svibnja
 • 1885 – 1889. stječe osnovno obrazovanje kod kuće
 • 1889 – 1896. pohađa sedmorazrednu realku u Osijeku
 • 1896 . upisuje studij građevinske tehnike na Visokoj tehničkoj školi u Beču
 • 1902. položio diplomski ispit
 • 1904. obranio doktorsku dizertaciju Prilog teoriji krivih pritiska
 • 1905 -1909. radi kao građevinski inženjer u Beču
 • 1909. odlazi u Beograd gdje je izabran za izvanrednog profesora primijenjene matematike na Beogrаdskom univerzitetu
 • 1912. sudjeluje u balkanskom ratu
 • 1914 – 1918. uhićen na svadbenom putovanju u Dalju, konfiniran u logor u Nežideru, a potom interniran u Budimpeštu
 • 1919. postavljen za redovnog profesora primijenjene matematike Filozofskog fakulteta u Beogradu
 • 1920. izabran za dopisnog člana Srpske Kraljevske akademije i Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
 • 1941 – 1944. živi povučeno, piše memoare i djela iz povijesti znanosti i tehnike
 • 1948. izabran za potpredsjednika SANU
 • 1951. postavljen za direktora Astronomske opservatorije
 • 1955. umirovljen
 • 1958. preminuo 12. prosinca. Godine 1966. posmrtni ostaci prenešeni u obiteljsku grobnicu u Dalj

DJELO

 • 1904. objavljuje prve znanstvene radove iz matematike i nebeske mehanike
 • 1912. objavljuje prvo djelo iz oblasti matematičke teorije klime – „ Prilog teoriji Matematske teorije klime“
 • 1920. u Parizu objavljena Milankovićeva knjiga „Théorie mathématique des phénomēnes thermiques produits par la radiation solaire“
 • 1921. započinje suradnju s Köppenom
 • 1923. u Carigradu iznosi prijedlog reforme julijanskog kalenadara
 • 1924. u djelu Köppena i Wegenera „Die Klimate der Geologischen Vorzeit“ prvi put tiskana Milankovićeva krivulja osunčavanja
 • 1925. započinje pisanje svog najpopularnijeg djela „Kroz vasionu i vekove“
 • 1933. objavljuje „Numerička izračunavanja sekularne putanje Zemljinih polova rotacije“ i radi na prilozima za Gutenbergov „Priručnik za geofiziku“
 • 1941. završio svoje kapitalno djelo „Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba“
 • 1950. završio prvi dio knjige „Uspomene, doživljaji i saznanja“
 • 1956. završio drugu i treću knjigu „Uspomena, doživljaja i saznanja“
 • 1969. „Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba“ preveden na engleski jezik
 • 1970. na 14. Kongresu Međunarodne astronomske unije u Brightonu jedan krater na Mjesecu dobija Milankovićevo ime
 • 1973. na 15. Kongresu Međunarodne astronomske unije u Sidneyu jedan krater na Marsu dobija Milankovićevo ime
 • 1976. američki časopis Science (br. 194) donosi dokaze o točnosti Milankvićeve teorije koje, nakon višegodišnjih istraživanja u projektu CLIMAP, iznose Hays, Imbrie i Shackleton u tekstu „Varijacije Zemljine orbite – pacemakeri ledenih doba“
 • 1979. povodom stote obljetnice rođenja u Beogradu je održan znanstveni skup „Život i djelo Milutina Milankovića“
 • 1982. održan međunarodni simpozij „Milankovich and Climate“ na Columbia university u New Yorku na kojem su Milankovićevi klimatski ciklusi potvrđeni kao jedno od najvećih znanstvenih dostignuća 20. stoljeća
 • 1982. planetoid 1605 (s oznakom 1936GA) nazvan imenom Milutina Milankovića
 • 1992. u San Francisku održan međunarodni simpozij posvećen Milankoviću „Deset godina poslije“
 • 1993. Europsko geofizičko društvo počinje svake godine dodjeljivati medalju «Milutin Milanković» za najznačajnija znanstvena dostignuća u geofizici
 • 1997. otpočeo rad na izlasku Milankovićevih izabranih djela; izašlo sedam knjiga
 • 1997. „Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba“ preveden i objavljen na srpskom jeziku
 • 1998. „Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba“ ponovno objavljen na engleskom jeziku
 • 2000. „Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba“ preveden i objavljen na japanskom jeziku
 • 2004. povodom 125. obljetnice Milankovićevog rođenja u Beogradu održan Međunarodni znanstveni skup “Paleoklima i klimatski sistem planete Zemlje”, uz sudjelovanje najznačajnijih svjetskih klimatologa
 • 2008. u Dalju, u znanstvenikovoj rodnoj kući, povodom 50-te obljetnice Milankovićeve smrti, održan međunarodni simpozij „Stvaralaštvo Milutina Milankovića“