Plan rada za 2010. godinu

Tokom 2010. godine Kulturni i znanstveni centar „Milutin Milanković“ Dalj će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • promicanje imena i djela Milutina Milankovića
 • organiziranje kulturno-umjetni?kih manifestacija i izložbi
 • izdavanje tiskovina, audio-vizualnih i promotivnih materijala
 • njegovanje tradicijske baštine
 • poticanje i promicanje stvaralaštva u kulturi
 • organiziranje kulturnih i znanstvenih skupova, savjetovanja, radionica, kolonija, predavanja, seminara i tribina
 • edukacija i približavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija korisnicima -stanovnicima op?ine Erdut
 • promicanje kulturnih vrijednosti i umjetni?kih dosega op?ine Erdut putem me?uop?inske i me?unarodne suradnje
 • promicanje održivog razvoja i kulture življenja kao kulture u najširem smislu
 • popularizacija znanosti

Plan aktivnosti po mjesecima:

NAPOMENA: Zbog nepostojanja grijanja u KZC „M. Milankovi?“ Dalj, nastojat ?e se aktivnosti u zimskom periodu svesti na minimum.

SIJE?ANJ

 • aktivnosti vezane za instalaciju grijanja u prostoru KZC-a
 • predavanje o Milankovi?u u Be?u
 • 15. 01. književno ve?e Jadranke Domazet (predstavljanje knjige pripovjedaka „U zape?ku moje duše“ i dvije ranije izdane knjige stihova) – 8 u?esnika

VELJA?A

 • aktivnosti vezane za instalaciju grijanja u prostoru KZC-a
 • snimanje emisije u okviru Microsoftovog projekta o Milnakovi?u – gimanzija Ba?ka Palanka
 • 26.02. Radionica „Žene u poduzetništvu“ – „Zapo?nite vlastiti posao – žene poduzetnice danas“ i „Prepreke i izazovi poduzetništva“ – organizacija PORC

OŽUJAK

 • do 10. „Uloga tradicije u formiranju turisti?ke ponude kraja“ – dr. sci Sndra Kralj – PORC
 • aktivnosti vezane za instalaciju grijanja u prostoru KZC-a
 • književno ve?e ?lanova amaterskog društva „Antun Ivanoši?“ Osijek
 • muzi?ko – poetsko ve?e posve?eno ženi
 • radovi na dovršetku stalne izložbe o Milankovi?evom životu i radu

TRAVANJ

 • likovna kolonija „Dalj i Ku?anci“
 • književno ve?e ?or?a Sladoja, Nebojše Devetaka i Branislava Zubovi?a
 • predstavljanje „Ljetopisa“ SKD „Prosvjeta“ – ?edomir Višnji?
 • posjete u?enika,studenata i poštovalaca Milankovi?evog djela
 • održavanje seminara, tribina, radionica
 • radovi na dovršetku stalne izložbe o Milankovi?evom životu i radu

SVIBANJ

 • obilježavanje 131. godišnjice Milankovi?evog ro?enja
 • besjeda o Milankovi?evom životu i djelu
 • kazališna predstava „Kroz vasionu i vekove“ – Dramska grupa gimnazije iz Ba?ke Palanke
 • predstavljanje monografije o rodnoj ku?i M. Milankovi?a
 • projekcija dugometražnog dokumentarno – igranog filma o Milankovi?u
 • obilježavanje Svjetskog dana voda – JP „?vorkovac“ Dalj
 • posjete u?enika,studenata i poštovalaca Milankovi?evog djela
 • održavanje seminara, tribina, radionica
 • radovi na dovršetku stalne izložbe o Milankovi?evom životu i radu

LIPANJ

 • 05. 06. obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša
 • predstavljanje novinara „Novosti“ – Rade Dragojevi?, Boris Rašeta, Marinko ?uli?, Viktor Ivan?i?, Igor Mandi?
 • posjete u?enika,studenata i poštovalaca Milankovi?evog djela
 • održavanje seminara, tribina, radionica
 • radovi na dovršetku stalne izložbe o Milankovi?evom životu i radu

SRPANJ

 • Ve?e posve?eno šansoni i Jacquesu Brellu – Zvonko Penovi?
 • radovi na dovršetku stalne izložbe o Milankovi?evom životu i radu
 • posjete u?enika,studenata i poštovalaca Milankovi?evog djela
 • održavanje seminara, tribina, radionica
 • radovi na dovršetku stalne izložbe o Milankovi?evom životu i radu

KOLOVOZ

 • Rock & roll i poezija – Dinko Deli?, Radomir Kolari?, ?or?e Neši?
 • posjete u?enika,studenata i poštovalaca Milankovi?evog djela
 • održavanje seminara, tribina, radionica
 • radovi na dovršetku stalne izložbe o Milankovi?evom životu i radu
 • škola kreativnog pisanja – dr Dragan Stani?

RUJAN

 • predavanje o Milankovi?evim memoarima
 • predstavljanje publikacije „Turisti?ke i kulturne znamenitosti op?ine Erdut“ – Bojana Orsi?, Stjepan Wershansky, ?or?e Neši?
 • „Milankovi?eva berba grož?a“ – performans
 • programi vezani uz Sajam starih obi?aja i zanata
 • posjete u?enika,studenata i poštovalaca Milankovi?evog djela
 • održavanje seminara, tribina, radionica

LISTOPAD

 • prozno ve?e – Mihajlo Panti? i Mirko Demi?
 • obilježavanje mjeseca knjige – suradnja s Narodnom knjižnicom Dalj
 • posjeta Sajmu knjiga u Beogradu
 • posjete u?enika,studenata i poštovalaca Milankovi?evog djela
 • održavanje seminara, tribina, radionica

STUDENI

 • predavanje na temu klimatskih promjena
 • predstavljanje novog izdanja rje?nika „Luk i voda“ ?or?a Neši?a
 • programi vezani uz obiljažavanje Dana op?ine Erdut
 • posjete u?enika,studenata i poštovalaca Milankovi?evog djela
 • održavanje seminara, tribina, radionica

PROSINAC

 • 12. 12. obilježavanje 52. godišnjice Milankovi?eve smrti
 • predstavljanje projekata op?ine Erdut za 2011. godinu
 • posjete u?enika,studenata i poštovalaca Milankovi?evog djela
 • održavanje seminara, tribina, radionica

Privremeni ravnatelj:
?or?e Neši?